Parallellkobling                                 Kristian R Kolve - 1elb 9/10-06

 

 

11.1

Felles for komponenter som er koblet i parallelt i strømkrets er spenningen (U), dette vil si at spenningen er lik i hele kretsen.

 

11.2

Den totale resistansen (Rtot) i en parallellkobling er alltid mindre en den minste av mostandene.

 

11.3

R1=100ohm

R2=100ohm

Siden det kun er 2 motstander kan vi bruke denne formelen:

Rtot=R1*R2/R1+R2

Rot=100*100/100+100=50ohm

                                     

11.4

R1=900ohm

R2=900ohm

R3=900ohm

Siden alle motstandene har like stor ohm verdi kan vi bruke denne formelen:

Rtot= 900/3

Rtot=300ohm

 

11.5

R1=100ohm

R2=200ohm

U=230volt

 

a)

Ir1=U/R1

Ir1=230/100

Ir1=2,3A

Ir2=U/R2

Ir2=230/200

Ir2=1,15A

 

 

 

 

b)

I=Ir1+1r2 osv

I= 1,15 + 2,3

I= 2,45A

 

c)

(2 motstands formelen; se 11.3)

Rtot=100*200/100+200

Rtot=20000/300

Rtot= 66,67ohm

 

d)

Dersom det blir brudd i R2 går det fortsatt en strøm på 1,15Amper gjennom R1.

 

11.6

U=12V

R1=10ohm

R2=20ohm

R3=30ohm

 

a)

1/Rtot= 1/10 +1/20+1/30

1/Rtot= 0,1 + 0,05 + 0,03

1/Rtot= 0,18

Rtot= 1/0,18

Rtot= 5,55ohm

 

b)

Ir1=U/R1

Ir1=12/10

Ir1=1,2A

 

Ir2=U/R2

Ir2=12/20

Ir2=0,6A

 

Ir3=U/R3

Ir3=12/30

Ir3=0,4A

 

 

c)

Itot=Ir1+Ir2+Ir3 osv..

Itot=1,2+0,6+0,4

Itot=2,2A

 

d)

Strømmen i kretsten synker til 1,6A, det er brudd i en av motstandene, hvilken?

 

Det er brudd i R2, fordi strømmen gjennom R1 og R3 (1,2A og 0,4A) tilsvarer 1,6Amper

 

11.7

Ir1=4A

R1=5ohm

R2=15ohm

 

a)

U=Ir1*R1

U=4*5

U=20V

 

b)

Ir2=U/R2

Ir2=20/15

Ir2=1,33A

 

c)

Itot=Ir1+Ir2 osv..

Itot=4 +1,33

Itot=5,33A

 

d)

(2 motstands formelen; se 11.3)

Rtot=5*15/5+15

Rtot=75/20

Rtot=3,75ohm

 

 

 

 

 

 

 

11.8

U=100V

Ir1=20mA

R2=2kohm

 

a)

R1=U/Ir1

R1=100/0,02

R1=5000ohm

R1=5kohm

 

b)

Ir2=U/R2

Ir2=100/2000

Ir2=0,05A

Ir2=50mA

 

c)

(2 motstands formelen; se 11.3)

Rtot=R1*R2/R1+R2

Rtot=2k*5k/2k+5k

Rtot=10k/7k

Rtot=1428ohm

Rtot=1,43kohm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Kristian R Kolve - 1elb 9/10-06